Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Sections
Campaign: Zdravé pracoviská 2014-2015
Zdravé pracoviská bez stresu.
Zvoliť jazyk:

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

cesta: Titulná stránka / Partneri kampane / Oficiálni partneri kampane

Oficiálni partneri kampane

Prihlášku na partnerstvo v kampani Bez stresu môžu podať spoločnosti a združenia z celej Európy. Môžu tak pomôcť Európe vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracoviská.

Pomáhame vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracoviská, ktoré budú prínosom pre všetkých, ale nemôžeme to robiť sami. Preto naša kampaň Zdravé pracoviská bez stresu spolieha na široké spektrum partnerov.

Partneri kampane pochádzajú z rôznych odvetví z celej Európy– od spoločností a združení vo verejnom aj súkromnom sektore. Ich podnety majú zásadný význam pre koordináciu kampane na pracovisku.

Naša prechádzajúca kampaň Zdravé pracoviská v rokoch 2012 – 13 Spolupráca pri prevencii rizík čerpala z pomoci a podpory viac ako 80 partnerov kampane. Veríme, že naša súčasná kampaň nadviaže na tento úspech.

 

:: Vstúpte do vyhradeného priestoru oficiálnych partnerov kampane

View all partners in alphabetical order

Partneri (Profily sú dostupné len v anglickom jazyku)